دکتر مریم فرضی

ویژه برنامه دیروز تا فردا در بوستان بنادر (92.7.9)

با حضور خانم دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

گزیده ای از صحبت خانم فرضی در وِیژه برنامه دیروز تا فردا از بخش پایین میتوانید گوش نمایید

روابط عمومی رادیو سلامت به همراه عوامل برنامه ساز این شبکه برای ضبط و پوشش ویژه برنامه  "از دیروز تا فردا" که به مناسبت روز سالمند در بوستان بنادر برگزار شد حضور یافتند.این برنامه در قالب نمایش طنز رادیویی به اجرای مسابقه ، بحث کارشناسی  و موسیقی و ترانه پرداخت . خانم دکتر فرضی در این روز در مورد موضوع سالمندی صحبت مینماید . فقط بخش اول سخنان خانم دکتر از رادیو بطور مستقیم پخش شد و  بخش دوم سخنان وی ، شبکه رادیو سلامت برنامه خانه ما را پخش کرد . شما میتوانید برنامه شاد و مفرح دیروز تا فردا را از این وب سایت گوش نمایید ، امیدواریم لذت ببرید