دکتر مریم فرضی

بهار سلامت برنامه ای از رادیو سلامت (93.1.2)

با حضور کارشناسی  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس

از آب شفافیت ، خلوص ، جریان داشتن را میتوانیم یاد بگیریم

فلسفه نوروز تبسم زدن و تحول یافتن همزمان انسان و طبیعت است . دعای نوروز دقیقا بین تحول در طبیعت و تحول در انسان و جهت دادن این دو به سمت خداوند متعال، ارتباط و تقارن ایجاد کرده و این هماهنگی می‌تواند، بسیار تاثیرگذار باشد. جشن و شادی ، لازمه زندگی انسانهای امیدوار است و برپایی آن در آغاز سال ، به این معناست که بدانیم مرحله ای از زندگیمان پایان یافته و فرصتی دوباره برای بهتر زیستن ما فراهم آمده است. طبیعت ، باز هم سفره خود را گسترده و در آن تمامی نشانه های برکت ،شکوفایی ، شادی و امید را برایمان مهیا کرده است . بیشتر ما درگیر زندگی شهری و ماشینی شده ایم و از زیبائیهای محیط اطرافمان غفلت می ورزیم . با این حال ، با آمدن بهار ، طراوتی یکباره و ناگهانی را در خود حس می کنیم . موج شادی و نشاط از آمدن این همه زیبایی و شور ، جشن نوروز را در بین مردم ایران پایدار می سازد . خانم فرضی در بخش دوم صحبت های خود به تغذیه مناسب و سلامتی در نوروز اشاره میکند . 

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی