دکتر مریم فرضی

بهار سلامت ویژه برنامه عید نوروز برنامه ای از رادیو سلامت (93.1.1)

با کارشناسی  خانم دکتر مریم فرضی مدرس دانشگاه

یک بار دیگه عید اومد دوباره سال نو و بهار و دید باز دید ما ایرونی ها و خلاصه مقوله ی به نام عیدی...نمی دونم دقیقا ریشه بوجود اومدن عیدی چیه و هدف اصلی از دادن و گرفتن اون چیه! شاید مثل همه ی هدیه ها یه بهانه ایه برای نزدیک شدن و بیشتر کردن مهر و محبت و حتما هرچی قیمت عیدی بیشتر محبت بیشتر ! دقیق نمی دونم جای دیگه دنیا هم چیزی به نام "عیدی" به سبکی که ما داریم وجود داره یا نه! منظورم هدیه ی سال نو نیست. دقیقا لفظ "عیدی". که میتونه هر چیزی باشه . جمله طلایی دکتر فرضی در پایان برنامه بهار سلامت از بهار آموختم مهربانی را بی منت به دیگران پیشکش کنیم

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی