دکتر مریم فرضی

برنامه عصرتون سلامت برنامه ای از رادیو سلامت (93.2.18)

با کارشناسی  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس

حفظ آرامش درون در مواقع بحرانی ، از اهمیت فراوانی برخوردار است . درست است که طبیعت یک بحران ، ایجاد نگرانی و استرس است اما سعی کنید در این مواقع خونسردی خود را حفظ کرده و آرام بمانید . برای فرد مضطرب ، فکر کردن به اینکه چه اتفاقی افتاده و حال باید چه کار کرد بسیار سخت و دشوار است . از سوی دیگر ، آرامش درونی این امکان را به شما می دهد تا گزینه های پیش رویتان را مشخص و بررسی کنید و سپس تصمیم گیری کنید . توجه داشته باشید که اگر فرد در صورت وقوع یک بحران آرامش و خونسردی خود را حفظ کند ، حتی در دشوارترین شرایط هم می تواند خیلی سریع و درست تصمیم گیری کند . بنابراین می تواند نخستین و مهم ترین راهکار برای برون رفت از مشکل را حفظ آرامش و خونسردی دانست .از آنجا که تصمیم گیری درست و به موقع در شرایط بحرانی ، از مهم ترین و دشوارترین مراحلی است که معمولاً افراد در آن دچار مشکل می شوند ، پس اهمیت حفظ آرامش درونی بیش از پیش آشکار می شود و به این خاطر در تعیین راهکارها در درجه نخست قرار گرفته است .