دکتر مریم فرضی

طعم انار کاری از رادیو سلامت (91.10.15)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی و دکتر علیرضا شریفی یزدی

فیروزه آدابی - معصومه نوازنی - دکتر علیرضا شریفی یزدی - ندا خواجه نوری - دکتر محمد نظری - سحر جولایی -

خانواده اولین و مهمترین کانون جامعه است، زیرا با تشکیل خانواده است که نسل ها حفظ می شوند و باقی می مانند و لازمه وجود گروهها و طوایف و جوامع، خانواده ها هستند. در هر جامعه اگر بنای خانواده ها مستحکم گردد و ارزش ها و معیارهای انسانی و آموزشی و تربیتی و اخلاقی و مذهبی در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد نه تنها جامعه آسیب پذیر نخواهد بود، بلکه در زمینه امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جایگاه و یژه ای خواهد داشت و اگر خانواده ها در این راستا موفق نباشند مشکلاتی به وجود می آید که جایگاه خانواده به خطر و چالش می افتد و روز به روز ازدواجهای بیشتری به طلاق ختم می شوند.