دکتر مریم فرضی

طعم انار از گروه شبکه رادیو سلامت (92.2.27)

با حضور خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

از هفته آینده به جای طعم انار بفرمایید سیب پخش خواهد شد

برای شروع آشنایی همیشه از خبرهای عمومی ، افراد عموما شروع میکنن ، اینکه چه خبر ، برای هر کس اون چیزی که مورد نظرش را شروع میکنه راجبعش صحبت کردن ، خیلی از افراد دچار مشکل میشن چون نمیدونن  چگونه باید یک ارتباط را شروع کنن