دکتر مریم فرضی

برای مشاهده متن در روزنامه ایران اینجا کلیک کنید

صدای پای قاصدک‌ها می‌آید،‌  در راهند تا توشه‌های آرزو را به سوی آسمان پرواز دهند، باران اجابت خداوندی باریدن گرفته است  و وقت آن رسیده که قدم در جاده آرزو بگذاری! امشب زدودن زنگار از جسم و روح، مرور لحظه هایی که گذشت، فراری دادن غم‌ها، آرزوهای صادقانه و تمرین خواستن بهترین‌ها برای دیــــگران خاص تر از هر زمانی، بر دل می‌نشیند. امشب هر ثانیه را دریاب، آرزوهایت را دعا کن و مراقب شان باش که پناه لحظه‌های زندگی، چشم از تو بر نخواهد داشت.
احساس ناب آرامش
تکرار هر ساله شب آرزوها، این فرصت را در اختیار مسافران زمین قرار می‌دهد تا زیباترین تصویر را از خود ثبت کنند. اینکه چه آرزویی داشته باشند و آن را با چه نیتی از خالق آرزوها طلب کنند، به شخصیت، روحیه، فضای اجتماعی که در آن پرورش پیدا کرده‌اند و دامنه اعتقادی افراد بستگی دارد، اما از همه اینها که بگذریم، ‌آرامش و احساس نابی که دراین شب تجربه می‌شود بر همه حس‌های خوب می‌چربد. «همه افراد آرزوهایی دارند که در انتظار برآورده  شدن آنهـــا هستند و برای شان خوشایند نیست زمان دست پیدا کردن به آرزوها طولانی شود. گاهی افراد آرزوهای کوچکی دارند و گاهی وسعت آرزوهای‌شان بسیار است که به این شکل از آرزو کردن خرده‌ای نیست، زیرا بواسطه آن انگیزه‌ای برای زندگی ایجاد می‌شود.» دکتر  مریم فرضی، روان شناس بالینی و سلامت و مدرس دانشگاه با بیان این جملات افزود: فرد بدون آرزو، نسبت به محیط اطراف خود بی‌تفاوت است، در حالی که آدمی به همین آرزوها زنده است و آرزو داشتن یعنی فرد پذیرفته که زندگی در جریان است و باید با پویایی و امید در مسیر پیش رو گام بردارد. به گفته وی زمانی آرزوها زیبایی لازم را دارند که بر توانمندی‌های افراد منطبق باشند، منوط بر اینکه فرد ظرفیت و توانمندی‌های خود را بشناسد. در همین ارتباط، وقتی خود شناسی میسر شود، برنامه ریزی‌ها جان می‌گیرند و تلاش برای رسیدن به هدف در راستای برنامه ریزی صورت می‌گیرد که همه این مراحل جزئی از آرزوهای افراد به شمار می‌آیند.

انعکاس صفات خدایی

از یک سو  تحلیل روابط بین فردی به آن سوی طیف ارتباط و اینکه چه کسی در آن سوی طیف قرار دارد باز می‌گردد، چراکه مواجهه افراد با دیگران بر اساس این اصل استوار است که از فرد مقابل تا چه‌اندازه انرژی مثبت دریافت می‌کند تا در مسیر اهدافش حرکت کند. بر همین اساس فرد بر مبنای یک‌سری از روش‌ها گام بر می‌دارد و از طریق بودن با دیگران به تعقیب اهدافش می‌پردازد. به عقیده دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر،  آسیب شناس اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشگاه به نظر می‌رسد بخشی از انتخاب‌های افراد به میزان انرژی درک شده آنها  از دیگران باز می‌گردد. به این ترتیب میدانی از روابط احساسی و اجتماعی را با دیگران قائل می‌شوند. علاوه بر این در آموزه‌های دینی هم مبنا بر این است که هر فردی، مانند آیینه عمل می‌کند، چراکه آدمی تجلی بخش نور خدا و بازتاب کننده صفات خدایی است. پس هر فردی که این زیبایی‌ها را بهتر انعکاس دهد، بدیهی است مورد پذیرش دیگران  و مطلوب آنها قرار می‌گیرد.

خیرخواهی در شب آرزوها

این را بارها و بارها شنیده ایم که اگر برای دیگران خوبی و نیکی بخواهیم، خداوند زودتر ما را به خواسته‌ها و خوبی‌ها پیوند می‌زند، اما این شنیده‌ها، توجیه علمی نیز دارند که می‌توان در این راستا به قانون رابطه مستقیم اشاره کرد. به گفته دکتر مریم فرضی، زندگی بیرونی همه افراد بازتاب زندگی درونی آنهاست و میان طرز تفکر و احساس درونی و عملکرد بیرونی افراد رابطه مستقیم وجود دارد. وقتی صحبت از تفکر و احساسات درونی می‌شود به نوعی می‌پذیریم که تمام درونیات از طریق هیجانات به محیط بیرونی منتقل می‌شود بدون اینکه به زبان آورده شود. ضمن اینکه شش هیجان شادی، خشم، ترس، اندوه، نفرت و  تعجب وجود دارند که هم کارکرد انطباقی دارند و هم به عنوان ابزارهای ارتباطی محسوب می‌شوند. از این رو وقتی برای دیگری خوبی نمی‌خواهیم، ممکن است این خواسته از حس حسادت مان نشأت گیرد که تلفیقی از دو هیجان ترس و عصبانیت است، در صورتی که خیرخواهی برای دیگران و بازگشت خوبی‌ها به سمت فرد از انرژی‌ها حکایت می‌کند. وی در این رابطه اظهار کرد: هیجان قدرتی است که جذب می‌کند و انرژی در حرکت است،  انرژی جا به جا می‌شود، در واقع فرد انرژی را به وجود می‌آورد، اگر انرژی به‌اندازه کافی جابه‌جا شود، ماده ایجاد خواهد شد،  ماده انرژی متراکمی است که جا به جا شده و به آن فشار وارد می‌شود، بنابراین فکر انرژی خالصی است که نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه از طریق ذهن افراد وارد عالم هستی می‌شود به همین خاطر اگر این انرژی‌های مثبت یا منفی به سمت ما باز می‌گردد، به این دلیل است که دو انرژی مشابه یکدیگر را جذب می‌کنند.وقتی در شب آرزوها، کسی برای دیگری بد می‌خواهد، این خواسته نشأت گرفته از حس حسادت اوست، چراکه نمی‌تواند توانمندی و جایگاه دیگری را درک کند که این در نتیجه تبدیل هیجان خشم به انرژی و ماده در فضا منتشر می‌شود. دکتر عباسی در ادامه به این نکته اشاره کرد که از بعد معنوی و اجتماعی، آنچه را  ما برای دیگران می‌خواهیم بر اساس اصل آیینه سان مطرح شده، به سوی فردی که ایده اولیه را طرح کرده است منعکس می‌شود. به تعبیری دیگر، در برخی فعل‌ها و فکر‌ها منطق هم افزایی وجود خواهد داشت. یعنی هر عملی که از نقطه‌ای آغاز شود با یک روال دو برابر شدن، به نقطه ابتدایی اش باز خواهد گشت. این فضای سرایت کننده در گام نخست خود فرد را به حظ و بهره می‌رساند. پس وقتی برای دیگران آرزوهای خوب داشته باشیم و با هر انگیزه‌ای تلاش کنیم تا آنها را شادمان سازیم، در حقیقت در حال کمک کردن به خود هستیم و خوبی‌ها را برای خود جذب خواهیم کرد، زیرا به طور حتم بازتاب این خوبی‌ها را دریافت می‌کنیم.


‌ قانون بازگشت

مسئولیت پذیری در راستای هدف، توانمندی ایجاد می‌کند. افرادی توانمند به حساب می‌آیند که به قابلیت‌های خود متکی باشند و  در این راستا اهدافی را بر می‌گزینند که برای آن برنامه می‌چینند و تلاش می‌کنند تا برنامه ریزی‌ها درست از آب درآید و البته مسئولیتش را می‌پذیرند. دکتر فرضی به عنوان روان شناس بالینی و سلامت، خاطر نشان کرد: چنین افرادی همیشه خیر خواه دیگران هستند. بنابراین طبیعی است که خوبی‌ها به سمت آنها  بازگردد، زیرا سرشار از انرژی‌های مثبت هستند که این انرژی‌ها در عملکردشان نمود پیدا می‌کند و به این ترتیب قانون رابطه مستقیم پدیدار می‌شود.
گذشته از این، قانونی به نام کارما یا بازگشت وجود دارد و جملاتی که به کرات شنیده‌ایم (آدمی تنها آنچه را که می‌دهد باز می‌ستاند، از هر دستی بدهی از همان دست می‌گیری، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت) مصداق همین قانون است. پس حواس‌مان باشد، هم برای خود خوبی بخواهیم و هم برای دیگران خواهان خوبی باشیم تا بعد‌ها نه از خداوند دور شویم و نه احساس کنیم که خداوند فراموش مان کرده است. به زبان آوردن جملاتی مثل چرا من اینقدر بدشانس هستم، چرا در کارهایم پیشرفت نمی‌کنم، چرا به محض اینکه پا به دریا می‌گذارم دریا خشک می‌شود  و گلایه هایی از این دست که با بیان اینها، تمام تقصیرات کوتاهی‌های خود را به گردن دیگران می‌اندازد و حاصل آنچه دست پیدا نکرده است را در دیگران جست و جو می‌کند. در حالی که از نداشتن برنامه ریزی، به کارگیری بسیاری از فاکتورهای نادرست، افکار، باور و دیدگاه‌ها و زمینه اعتقادی فرد نشأت می‌گیرد که به شکل هیجانات بروز پیدا می‌کند و در نهایت به فرد باز می‌گردد
پایان دادن به احساسات آشفته
در فضای اجتماعی، میدان‌های ایجاد شده و اینکه خیلی احساسی یا خشن،‌ ناگوار و ناراحت کننده باشند تحت تأثیر گفتار و کردار افراد هستند. حسادت صفتی است که ساختار روابط بین فردی را تضعیف یا مخدوش می‌کند. کسی که به فعل یا داشته فرد  دیگری حسادت می‌کند، باید به خاطر داشته باشد که سیگنال‌های منفی را زودتر و کامل تر از هر کسی دریافت می‌کند و کمترین آسیبی که پذیرای آن می‌شود این است که بواسطه باورهای منفی دریافت شده،  درونش آشفته خواهد شد. علاوه بر این چرخ دنده‌های فکر منفی فرد را وارد فضای کشاکش، پرخاش و ناراحتی می‌کند که این نتیجه طبیعی یک فعل و انفعال و کنش و واکنش بین فردی است.دکتر عباسی اسفجیر در پایان با اشاره به اینکه طبیعی است چنین احساساتی به سراغ افراد بیاید، مگر اینکه کسی پیدا شود دور خود خط قرمزی بکشد و ارتباطات خود با دیگران را مخدوش کند، کما اینکه چنین اقدامی شدنی نیست، زیرا انسان موجودی اجتماعی است که به نیازهایش در جمع پاسخ داده می‌شود، گفت: تمرکز به رویکرد آیینه سان بودن، این نوید را به افراد می‌دهد که اگر رفتار و کنش مثبتی به کار گیرند،‌ انعکاس دهنده مثبت خواهند بود درست مانند شمعی که با روشنای اش منطقه محدود اطراف خود را روشن می‌کند و در این بین آنهایی که به شمع نزدیک هستند بهره‌مند می‌شوند، اما مادامی که بر تعداد شمع‌ها افزوده شود، همه شمع‌ها نور یکدیگر را کامل  می‌کنند و روشنایی بیشتری به محیط می‌بخشند، درست مانند همان اتفاقی که در روابط اجتماعی میان افراد رقم می‌خورد اما متوجه آن نیستند. با اجرای تمرین‌های این چنینی، در شبی مانند شب آرزوها، دیگر نشانی از ارتباط میان دو نفر نیست، بلکه این ارتباط تکثیر می‌شود، به پیدایش فضایی سالم می‌انجامد و آنقدر کمک کننده و یاری رسان می‌شود که بازتاب دهنده صفات الهی در میان افراد خواهد شد

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس