موفقیت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۶ مطلب با موضوع «موفقیت» ثبت شده است

تو میتوانی

دکتر مریم فرضی

 

روی تعدادی از موش‌ها آزمایش‌های جالبی در مورد استرس و سلامت جسم انجام دادند. آنها موش‌ها را به دو دسته مساوی تقسیم کردند. به هر دو دسته شوک الکتریکی ضعیفی وارد ساختند. موش‌های دسته اول این امکان را داشتند که با فشار دادن یک پدال شوک، برق را قطع کنند. اما موش‌های دسته دوم چنین پدالی برای کنترل شوک نداشتند.

ادامه مطلب...

موفقیت

دکتر مریم فرضی

 

رمز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکث و درنگ است

 ولی موفقیت چیست؟ 

من موفقیت را در تشویق تماشاچیان نمی بینم،موفقیت در رضایت خود از کاری است که انجام داده ام. 

مقاوم

دکتر مریم فرضی

میخ را نماد استواری و نمود پایداری دیدم 

زیرا هر چه ضربات درهم و کوبنده چکش بیشتر بر سرش فرود می امد

در ایستادگی و پایداری مقاوم تر و مصمم تر میشد

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما