موفقیت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۴ مطلب با موضوع «موفقیت» ثبت شده است

افکار خود را تغییر دهید

دکتر مرم فرضی روانشناس بالینی و مشاور ارشد خانواده

نگویید نمی‌توانم از پس این‌کار بربیایم

بگویید من چگونه می‌توانم از پس این‌کار برآیم؟! 

افکار خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند..."

شروع جدید

دکتر مریم فرضی

برای شروع و ایجاد تغییرات عظیم در زندگی
بزرگ بیاندیشید
کوچک شروع کنید
اما سریع رشد کنید

شکست در زندگی

دکتر مریم فرضی

زمین خوردن شکست نیست
شکست زمانی به سراغت می آید

که در همان جایی که زمین خورده ای، بمانی!