موفقیت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۴ مطلب با موضوع «موفقیت» ثبت شده است

اعتبار و شهرت

دکتر مریم فرضی

کسـب اعـتبار و شهرت شاید 20 سال طول بکشد

اما در عـرض 5 دقیـقـه تـمـام آن از بیـن مـی رود

اگـــر بر روی این مـوضـوع کـــمی دقیق تر فکر کنید

کارهایتان را طور دیگری انجام خواهید داد

دکتر فرضی

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

کلید درهای موفقیت در دستان خودمان هست

و تنها کسی که می تواند این در را به رویمان

بگشاید مطمعناَ خودمان هستیم

اشتباه زندگی

موفقیت یعنی خود باشیم و نه دیگری

دکتر مریم فرضی 

بیل گیتس به خاطر ثروت عظمیش

 

آرنولد شوارتسنگر بخاطر قدرت بدنی بالا

 

والت دیسنی بخاطر قدرت تخیل اش

 

ژاکلین کندی بخاطر وقار و متانت اجتماعی

 

مادر ترزا بخاطر قلب بزرگش

 

 

شاید هم هیچ کدام از افراد بالا، اما....

ادامه مطلب...