موفقیت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۶ مطلب با موضوع «موفقیت» ثبت شده است

نردبان موفقیت

 
سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی
نه به صرف این که ناچاری انجام دهی
باید به کارت ایمان داشته باشی
یک جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند
.
وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری
از خود نپرس : من چه می خواهم ؟
بلکه بپرس : چه کاری به نفع همه است ؟
اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمکت خواهند کرد تا موفق شوی
.
.
وقتی کار به مشکل می خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را
انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد
.
.
هنگامی که قصد انجام کاری را داری، از خود نپرس 
دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟
بلکه بپرس : چگونه می توانم آن را درست و به بهتـــــــــرین وجه ممکن انجام دهم
این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است
بدون احساس وجود این حقایق، کریستف کلمب
هرگز به آمریکا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی کرد

اگر فکر می کنید

دکتر مریم فرضی

 

اگر فکر میکنید خسته و وامانده اید. خسته و وامانده هستید

 

اگر فکر میکنید جرات مواجه شدن و مبارزه کردن ندارید.جراتش را ندارید

 

اگر دوست دارید پیروز شوید ولی فکر میکنید که نمیتوانید به طور حتم پیروز نخواهید شد

 

اگر فکر میکنید شکست میخورید از همین الان شکست خورده اید 

 

نقطه شروع موفقیت ارزوهایی است که در سر داری

 

و همه اینها به طرز فکر شما بستگی دارد.

 

اگر فکر میکنید در مقام بالایی هستید در مقام بالایی قرار دارید

برای پیشرفت کردن و به درجات بالا رسیدن باید فکرهای بزرگی در سر داشته باشید.

در میدان نبرد زندگی دیر یا زود همیشه کسانی پیروز میشوند که فکر میکنند میتوانند.

نه انهای که قویترند و سریعتر عمل میکنند

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما