دکتر مریم فرضیکارشناس این برنامه دکتر مریم فرضی روان شناس

در صورت پخش نشدن صدای مصاحبه اینجا کلیک کنید

اینجا برای زندگی ۱۰ بهمن 1391

اگرفردی امید به زندگی نداشته باشد، برنامه‌ریزی و هدفی ندارد و برای او دنیا به آخر رسیده و هیچ سعی و تلاشی برای بهتر زندگی کردن از خود نشان نمی‍‌دهد

این برنامه از شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹:45به مدت 35 دقیقه از رادیو سلامت موج اف ام ردیف ۱۰۲ مگا هرتز برگزار می شود.