خانم-فرضی-روانشناس :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خانم-فرضی-روانشناس» ثبت شده است

اشتباه کن !!!

از اشتباه کردن نترس !!!!

از این بترس که

از اشتباه ات چیزی یاد نگیری ....

انگشتان دست

کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیم یکی کوچک,یکی بزرگ یکی بلند و یکی کوتاه یکی قوی تر و یکی ضعیف تر اما هیچکدام دیگری را مسخره نمیکند . هیچکدام دیگری را له نمیکند و هیچکدام برای دیگری تعظیم نمیکند آنها کنار هم یک دست میشوند و کار میکنند چرا ما انسانها اگر از کسی بالاتر بودیم لهش میکنیم و اگر از کسی پایینتر بودیم او را میپرستیم شاید بخاطر همینکه یادمان باشد, نه کسی بنده ماست, نه کسی خدای ما, آری,باید باهم باشیم و کنار هم آنگاه لذت یک دست بودن را میفهمیم

مریم فرضی - فرضی - دکتر مریم فرضی - خانم فرضی - دکتر فرضی

تقلید موفقیت

دکتر مریم فرضیدکتر فرضی مشاور ارشد خانواده

شاگردی تصمیم گرفت تمام حرکات و سکنات استادش را زیر نظر بگیرد .فکر می کرد اگر کارهای او را بکند، فرزانگی او را هم به دست خواهد آورد .

ادامه مطلب...