دکتر مرم فرضی روانشناس بالینی و مشاور ارشد خانواده

نگویید نمی‌توانم از پس این‌کار بربیایم

بگویید من چگونه می‌توانم از پس این‌کار برآیم؟! 

افکار خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند..."