صدای-سلامت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۲۸۶ مطلب با موضوع «صدای-سلامت» ثبت شده است

ویژگی یک دوست امین

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

دوست خوب کسی است که خصوصّیات زیر را دارد
ظاهر و باطنش یکی است
هم برای خودش و هم برای دوستش خیر و خوبی می خواهد
در سختی ها ما را تنها نمی گذارد
متواضع و فروتن است
 راستگو و درستکار است
امین و رازدار است
 زحمات دوست خود را قدر می گذارد
 خوش برخورد و شیرین زبان است
دوست خود را به کارهای خداپسندانه و نیک دعوت می کند
 بدون منّت به دوست خود کمک می کند
کسی را سرزنش و کسی را غیبت نمی کند
 مردم آزار نیست و در جلب دوستی تلاش می کند
 به دنبال علم آموزی و آگاهی است
 شریک غم و شادی دوستش است
 از کینه و حسادت به دور است
از حضرت علی(ع) روایت شده است که دوست را نمی توان دوست واقعی نامید
مگر آنکه رفیق خود را در سه جا حفظ کند:
در هنگام رنج و گرفتاری به او رسیدگی کند
 در وقت نبودن او اگر کسی پشت سر او سخنان زشت گفت، از او دفاع کند
 برای او طلب دعا و رحمت و آمرزش کرده و فرزندانش را کمک کند
افراد ناصالح، متکّبر و عیب جو و قدرناشناس که ایمان بسیار ضعیفی دارند لایق دوستی نیستند
این افراد دروغ می گویند، راز نگه دار نیستند و کینه و حسادت آنان سبب نابودی ما می شود

تاثیر اخلاق در زندگی

دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

اخلاق از کلمه ی خلق است و معنای آن و یژگی های ثابت ودائمی درونی هرکسی است اصطلاحاً در زبان عامیانه می گویند فلانی اینجوری است مهربان و بخشنده یا اینکه حسود وبخیل هر دوی اینها جز صفات درونی انسان است . این ویژگی های درونی انسان می توانند خوب باشند یابد ، خو ب مثل حسادت و دروغگویی اسم هر وی اینها خلق است یا اخلاق بنابراین اخلاق اعم از صفات خوب وبدی است که در درون انسان ریشه دوانیده.این تعریف اخلاق رابطه بین ا خلاق با گفتار و رفتار انسان را نشان مید هد ما انسانها بیشتر کارهایی که انجام میدهیم یا حرفهایی که می زنیم یا رفتاری که از ما سر می زند به صورت اتوماتیک است و ما درباه آنها فکر نمی کنیم و آنر ا انجام می دهیم علت آن چیست؟ علتش این است که هر آدمی در درون خودش ویژگی های دارد که به آن خصلت های اخلاقی می گویند این خصلت های اخلاقی موتور محرک رفتار وگفتار آدمهاست .  کسی که حسود هست به محض دیدن متوجه می شود و حسادت می کند برای مثل بد محض اینکه ببیند دوست و همکارش یاهم کلاسی او در کاری جلوتر از اوست ناخودآگاه حرفی می زند یا کاری انجام میدهد که بیانگر روحیه درونی اوست .

بهترین پشتیبان شما در زندگی

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

بهترین پشتیبان شما در زندگی کیست ؟

پاسخ این سوال خانم دکتر فرضی به بهترین نحو ارائه مینماید

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما