صدای-اقتصاد :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۵۷ مطلب با موضوع «صدای-اقتصاد» ثبت شده است

تشخیص تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم

دکتر مریم فرضی

برنامه سبک زندگی کاری از گروه رادیو اقتصاد(91.11.21)
کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

از اسمش پیداست تبلیغات مستقیم بصورت مستقیم در من تاثیر گذاری میکنه.تبلیغات مستقیم عمد در کار است و در تبلیغات غیر مستقیم گاهی عمدی در کار است و گاهی عمدی در کار نیست و تاثیرش بر روی بیننده من به این شکل هست که کاملا ناخودآگاه عمل میکنه ما به این میگوییم تحریکات زیر آستانه ای

تبلیغات مستقیم

دکتر مریم فرضی

برنامه سبک زندگی کاری از گروه رادیو اقتصاد(91.11.18)
کارشناسان برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

تبلیغات مستقیم از اون دسته تبلیغاتی گفته میشود که در ارتباط مستقیم باهاش هستیم یعنی من دارم خودم دارم تلویزیون تماشا میکنم . کسی که تبلیغات کننده هستش با این دید میره جلو که ما یک تصویر واضح در بیننده ایجاد کنیم اول به یک تصویر واضح در ذهن خودمان نیاز داریم . یعنی من باید اول باید بدونم روی ذهن مشتری خودم چکار میخوام بکنم

تبلیغات تلویزیون

دکتر مریم فرضی

برنامه سبک زندگی کاری از گروه رادیو اقتصاد (91.11.14)

با حضور خانم دکتر مریم فرضی روانشناس

تبلیغاتی به جای سمعی (صدا) بصری است , تاثیری که تبلیغات بصری بر روی مشتری میگذارد بیشتر از تبلیغات سمعی است که از رادیو میشنویم یا در مجلات میخوانیم ، چون فرصت فکر کردن را از مشتری ما میگیرد ، باید بین سینما و تلویزیون تفاوتی قائل شویم ، درسته که این تبلیغات مستقیم هستش اما تعداد افرادی که درگیر این تبلیغات میشن متفاوت است

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما