صدای-اقتصاد :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۵۷ مطلب با موضوع «صدای-اقتصاد» ثبت شده است

مراسم پیش از ازدواج خواستگاری تجملی

دکتر مریم فرضی

برنامه سبک زندگی کاری از گروه رادیو اقتصاد(91.12.1)
کارشناسان برنامه دکتر مریم فرضی ، دکتر علیرضا شریفی یزدی

دکتر علیرضا شریفی یزدی - علیرضا شریفی یزدی - خانم فرضی

بعد از رسیدن به زندگی مشترک که پایه اش همون خواستگاری شب اول بوده که یادت هست که برای من چه دسته گلی آوردید . شما هم از همون اول میدونستید ما خانواده سطح بالایی هستیم مگه ندیدید از شب اول ، همه چیز گذاشته بودیم جلوی چشم شما .....

گوش شنوا و گوش ناشنوا

دکتر مریم فرضی

پند و گنج برنامه ای از رادیو اقتصاد

با حضور خانم دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

نخست حکایت زیبا را گوش نمایید و از صحبت های خانم دکتر مریم فرضی استفاده نمایید

قصه شیرین ازدواج - خواستگاری

دکتر مریم فرضی

برنامه سبک زندگی کاری از گروه رادیو اقتصاد(91.11.25)
کارشناسان برنامه دکتر مریم فرضی ، دکتر علیرضا شریفی یزدی

دکتر علیرضا شریفی یزدی - علیرضا شریفی یزدی - دکتر فرضی

من نمیخوام خیلی متعصبانه به این قضیه نگاه کنم هر چیزی برای خودش یک آداب و رسوم داره ، نه آداب و رسومی خیلی دست و پا گیر باشه و به حاشیه بره و نه اصلا نباشه ، ما وقتی یک خانواده تشکیل میدهیم . علاوه بر داشتن هویت فردی یک هویت جمعی پیدا میکنیم

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما