دکتر مریم فرضی

      باز هم به سال نو رسیدیم و این یعنی توانستیم گردش دوران و بازی عجیب روزگار را ببینیم              یعنی اتفاقات بزرگی که گذشت، را نظاره گر بودیم.اقبال این را داشتیم که زیبایی ها را ببینیم همانگونه که تلخی ها و زشتی ها را دیدیم و فراموش کردیم . دفتری دیگر باز شده با برگهایی سپید و امید داریم که تا در سال جاری هر برگش نشانی از موفقیت و پیشرفت ما باشد و امیدواریم که در سال جدید نیز همچون گذشته در کنار یکدیگر باشیم و همچنان از حمایت ، دوستی و مهر شما بهره مند باشیم

::. فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را به همه کاربران سایت تبریک می گویم .::