دکترمریم فرضی

کارشناس/مهمان: دکتر مریم فرضی ، مدرس دانشگاه و روانشناس

در صورت پخش نشدن مصاحبه اینجا کلیک کنید

در برنامه "پایگاه تندرستی"دکتر مهدی قربانی، کارشناس مجری به اتفاق دکتر مریم فرضی، مدرس دانشگاه بحث مذکور را به لحاظ روحی و روانی موشکافانه بررسی کرده‌اند.تا جایی که همه افراد شاغل در جریانند و البته به ما حق می‌دهند، انتهای هر سال به سبب فراوانی کار و حجم آن از جسم‌مان کار می‌کشیم که برای جبران آن روزهای نوروزی را انتخاب می‌کنیم. غافل از این که دوره و زمان استراحت به همراه خواب را بدون برنامه‌ریزی پشت سر می‌گذاریم...در این برنامه دکتر فرضی به نکات ارزنده‌ای اشاره کرده‌اند که شنیدنش خالی از لطف نیست .

::. پخش مصاحبه در تاریخ 6 فروردین 91 در رادیو ایران صدا " سال نو 1392 مبارک " .:: 

  ::. برای مشاهده آرشیو مصاحبه دکتر مریم فرضی در رادیو ایران صدا اینجا کلیک کنید .::