دکتر مریم فرضی

کارشناس دکتر مریم فرضی روان شناس و مشاوره خانواده

در صورت پخش نشدن مصاحبه اینجا کلیک کنید

 

اینجا برای زندگی ۱ اسفند 1391

 این برنامه از شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹:45به مدت 35 دقیقه از رادیو سلامت موج اف ام ردیف ۱۰۲ مگا هرتز برگزار می شود .