دکتر مریم فرضی

 

هدف ما از زندگی چیه؟!!

   توجه کردید که گاهی توی هدفامون هم گم می شیم !!!

گاهی یادمون میره که اصل هدف چیه

اگه خواستمون اینه که یه پژوهشگر یا نخبۀ بزرگ بشیم

اونقدر غرق همین قضیه می شیم

که خواسته یا ناخواسته به پرورش "من" می پردازیم

"من" بزرگ و بزرگتر می شه و به جای آنکه کاشف شگفتیهای طبیعت بشیم

 خالق یک "من" پرافاده و پرادعا می شیم

من می خوام مهندس بشم

من می خوام پولدار بشم

 انشتین اگر "انشتین" شد نخواست که "انشتین" بشه

یعنی نخواست فکر و انرژیشو معطوف به بزرک کردن "من" کنه

بلکه "من" رو گم کرد تا "علم" رو پیدا کنه

خیلی جالبه حالا علم نسبیت فیزیک قبل از تعریف معنایی خودش با "انشتین" معنا پیدا می کنه

یعنی حالا اسم انشتین از خود اسم علم نسبیت جلوتره!!!!!