مریم فرضی

کارشناس برنامه : خانم مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

در صورت پخش نشدن مصاحبه اینجا کلیک کنید

مهارت زندگی به معنای این است که یک فرد بتواند روابط بین فردی مناسب را برقرار کند و مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهد.
بزرگنمایی:

وقتی زندگی مشترک شروع می‌ شود، زن و مرد هر یک به نوبه ‌ی خود آگاهانه یا ندانسته متعهد می ‌شوند که برای ایجاد و داشتن زندگی مشترک شاد و پرطراوت در کنار هم تلاش کنند، اما باید و نبایدهایی نیز در زندگی وجود دارد که در این رابطه دکتر مریم فرضی روانشناس در برنامه خانه و خانواده صحبت هایی درباره روابط بین همسران و تصمیم گیریهای مشترک آنان صحبت هایی را عنوان کرده است .

دکتر مریم فرضی روانشناس در این رابطه گفت: تصمیم گیری یکی از فاکتورهای مهارت های زندگی به حساب می آید، باید یاد بگیریم که مهارت های زندگی را آموزش ببینیم. تصمیم گیری های موثر، به جا و صحیح یکی از عوامل مهارت های زندگی به حساب می آید. وی افزود: مهارت زندگی به معنای این است که یک فرد بتواند روابط بین فردی مناسب را برقرار کند و مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهد و تصمیم گیری صحیحی بدون اینکه به خود و دیگران ضرری برسد، گرفته شود.این روانشناس همچنین عنوان کرد: در بسیاری از موارد فرد با تصمیم گیری های نامناسب به خود و دیگران آسیب وارد می کند و این نشان دهنده این است که فرد هنوز مهارت زندگی کردن را یاد نگرفته است. دکتر مریم فرضی روانشناس درباره مفهوم شراکت در زندگی گفت: بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند ورود به زندگی مشترک به معنای محدود شدن است و نمی توان تصمیمی بر طبق عقاید خود بگیرند و می بایست مدام به خواست شریک زندگی خود تصمیم بگیرند، در صورتیکه این برداشت اشتباه است، در یک زندگی مشترک باید تصمیم مشترک گرفته شود، زن و مرد همدیگر را در مورد آن مسئله مورد بحث همدیگر را قانع سازند.وی با بیان اینکه گاهی همسران زندگی مشترک را در ذهن خود معنا نکرده اند، افزود: در برخی از زندگی های مشترک یکی از طرفین خودخواه است و حاضر نیست مسئولیتی را در زندگی به عهده بگیرد و به نوعی از قبول مسئولیت هراس دارد و برای همین ترس و برخورد با واقعیت ها و رویارویی با مسائل کاملاً خود را کنار می کشد و تمام مسئولیت های و بار زندگی را بر دوش یک نفر گذاشته می شود.این روانشناس در پایان درباره راهکارهای مناسب یک تصمیم درست، توضیح داد: راهکارهای درست یک تصمیم درست و منطقی این است که به باورها و عقاید دیگران احترام گذاشته شود و آنها را در تصمیم گیری مورد توجه خود قرار دهیم.

لینک مطلب رادیو ایران