در مقارنه‌ی قران و عهدین درمیابیم که مرگ در اسفار عهد عتیق در مفاهیم متعددی چون هلاکت و فنا ، خواب ،‌تکامل و جدایی جان از بدن بکار رفته است این درحالی است که توجه به مفاهیم و گزاره‌های پس از مرگ در عهد جدید و با تعابیر خاصی چون روز جدایی ، حسابرسی و مقام داوری نمایان‌تر است . اساسا قرآن و عهدین در عناوین قابل توجهی پیرامون مرگ با همدیگر مشترکند .

نویسندگان:

دکتر عباس همامی: استاد

 مریم فرضی: مقطع دکتری

فصلنامه پژوهش دینی - شماره ۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمایید