خودباوری یعنی به توانمندی‌های خود باور داشته باشیم. خودباوری ریشه در خودآگاهی (اولین مهارت زندگی) دارد.  دکتر فرضی بیان کرد: خودباوری ارتباط مستقیمی با احساس رضایتمندی از خود دارد. افرادی که در زندگی اعتماد به نفس پایینی دارند، خودباوری نداشته و احساس صلاحیت و شایستگی نمی‌کنند. ما باید خود و قابلیت هایمان را به طور صحیح و منطقی بشناسیم، در نتیجه منطبق بر توانمندی هایمان در زندگی گام برداریم و از خود به اندازه قابلیت هایمان انتظار داریم. دکتر فرضی تاکید کرد: اشخاصی که خودباوری دارند احساس حقارت و خود کم بینی را در زندگی تجربه نمی‌کنند همچنین آن‌ها اعتماد به نفس کاذب نیز ندارند.

وی تصریح کرد: مهارت خودآگاهی به ما کمک می‌کند که اعتماد به نفس خود را به طور صحیح شناسایی کرده و آن را تقویت کنیم، افرادی که خودباوری و اعتماد به نفس دارند، دارای عزت‌نفس نیز هستند، عزت نفس به احساس خوشایند نسبت به خود گفته می‌شود،  این اشخاص در زندگی قاطعیت دارند همچنین آن‌ها واقع بین و منطقی نیز هستند و منطق و احساس در این افراد به طور متعادل حرکت می‌کند. سلامت با بیان اینکه اشخاصی که خودباوری دارند، از زندگی لذت می‌برند، گفت: این افراد هدف دارند و در حال زندگی می‌کنند. همچنین آن‌ها با توجه به شرایط فعلی برای آینده خود برنامه‌ریزی منسجم می‌کنند.

دکتر فرضی عنوان کرد: خودباوری به صورت صحیح که منطبق بر قابلیت هایمان باشد به ما کمک می‌کند که نقاط ضعفمان را شناسایی کرده و در جهت بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود حرکت کنیم. خودباوری باعث می‌شود که ما زمان را مدیریت کنیم. وی توصیه کرد: برای تقویت خودباوری افراد نخست باید توانمندی هایشان را توسط خود یا روانشناسان مجرب شناسایی کرده و سپس آن‌ها را اولویت‌بندی کنند، در مرحله بعد، برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف ضروری است و با رعایت موارد ذکر شده احساس بیهودگی نمی‌کنیم.

ما باید همگام با افرادی که به لحاظ توانایی در سطح ما هستند، حرکت کنیم تا احساس خودکارآمدی در وجودمان تقویت شود همچنین خودباوری سبب می‌شود که در وجود ما اراده‌ای منطبق بر واقعیت موجود شکل بگیرد. فرضی تاکید کرد: اگر خودباوری به صورت صحیح در وجود ما شکوفا شود در مهارت‌های دیگری همچون تصمیم‌گیری موثر، تفکر خوب، مدیریت هیجانات و ارتباط موثر نیز به خوبی عمل می‌کنیم. وی یادآور شد: خودباوری سبب می‌شود که به خودمان احترام گذاشته و دیگران را هم دوست بداریم همچنین وقتی خودباوری داشته باشیم سعی نمی‌کنیم که با تحقیر دیگران جایگاهی برای خود کسب کنیم همچنین اشخاصی که خودباوری دارند کمتر دیگران و خودشان را قضاوت می‌کنند همچنین این افراد به دنبال مقایسه و چشم و هم‌چشمی نیستند و خودشان را با خودشان مقایسه می‌کنند.

برای مشاهده خبر در صفحه خبرگزاری خبرنگاران جوان اینجا کلیک نمایید