متفرقه :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۷۱ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

باران

دکتر مریم فرضی

آرزویت را برآورده میکند آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند

گام های شجاعت

دکتر مریم فرضیقدم هایی که همچنان پس از ترسیدن برداشته شود ، گام های شجاعت نام دارد ....

نشانی خدا

دکتر مریم فرضی

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ!