متفرقه :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۷۱ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

خدا و بنده های زمینی

دکتر مریم فرضی

کسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند
اما دستشان به ستاره ای نمی رسد
.
.
.
اما کسانی هستند که بی دعا
با خدا دست می دهند….

رویای زیبا

دکتر مریم فرضی

آینده متعلق به کسانی است که

زیبایی رویاهایشان را باور داشته باشند .......

خوشبختی چیست

دکتر مریم فرضی

مهم این نیست که شیر باشی یا اهو. مهم این است که با تمام توان شروع به دویدن کنی...

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما