صدا ها :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۷۰ مطلب با موضوع «صدا ها» ثبت شده است

نقش حمایت‌های والدین در تربیت فرزندان

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

همه والدین دوست دارند فرزندانی موفق تحویل جامعه دهند و حمایت‌های والدین نقش مهمی در موفقیت فرزندان دارد. در این برنامه تلاش می‌کنیم والدین را با حمایت اصولی و مناسب از فرزندان آشنا کنیم.در این برنامه دکتر مریم فرضیروان‌شناس و کارشناس برنامه درباره انواع حمایت‌های والدین از فرزندان توضیح می‌دهد و به ما می‌گوید که حمایت‌های افراطی و تفریطی چه تاثیراتی می‌تواند بر روی فرزندان ما بگذارد و حمایت اصولی علمی و صحیح چگونه حمایتی است و چگونه والدین می‌توانند حمایت علمی و منطقی را از فرزندان خود داشته باشند؟

آیا شما دارای تفکر نقادانه هستید؟

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد روانشناسی

شما هم حتماً افرادی را دیده‌اید که مدام در حال نقد دیگرانند و عیب‌های دیگران را به آنها گوشزد می‌کنند. آیا این افراد دارای تفکر نقادانه هستند؟به گفته کارشناسان، افرادی دارای تفکر نقادانه هستند که دیگران از حرف‌شان نرنجند و به نقد آنها اهمیت و بها دهند.به نظر شما چند درصد افرادی که در حال نقد اطرافیان خود هستند دیگران را از خود نمی‌رنجانند و به نقدشان اهمیت می‌دهند؟قطعاً افراد کمی را در ذهن دارید و اگر قصد دارید شما فردی باشید که تفکر نقادانه دارد و نقدی که می‌کند برای دیگران مهم باشد، حتماً شنونده این برنامه باشید ؛چرا که دکتر مریم فرضی در این برنامه از مشاوره روان‌شناسی و در ایستگاه مهارت زندگی تفکر نقادانه این مهارت را به طور کامل برای ما توضیح می‌دهد و یاد می‌دهد که چگونه می‌توانیم یک نقاد تاثیرگذار باشیم؛ چرا که تفکر نقادانه با سرزنش و گوشزدکردن و مدام تذکردادن بسیار متفاوت است و برای آن‌که یک منتقد خوب باشیم باید بدانیم چگونه و چطور باید به نقد دیگران بپردازیم.

کسب مهارت تفکر نقادانه، احترام به خود و دیگران

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

ما انسان‌ها عادت کرده‌ایم که مدام در حال نقد دیگران باشیم، بدون این‌که توجه کنیم خودمان دارای چه رفتارها و برخوردهایی هستیم.ما انسان‌ها همیشه تفکر نقادانه را با سرزنش‌کردن اشتباه می‌گیریم و نمی‌دانیم که تفکر نقادانه با سرزنش‌کردن متفاوت است.فردی که دارای تفکر نقادانه است، بدون آن‌که دیگری را ناراحت کند به نقد درست دیگران می‌پردازد. چنین فردی می‌داند چگونه، چطور و چه وقت باید به یک نقد درست و منطقی بپردازد.همه ما دوست داریم که یک منتقد خوب باشیم و از این تفکر نقادانه برخوردار باشیم، اما قبل از انجام آن باید آموزش ببینیم و مهارت تفکر نقادانه را بیاموزیم.

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما