مشاور-ارشد-خانواده-دکتر-مریم-فرضی :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور-ارشد-خانواده-دکتر-مریم-فرضی» ثبت شده است

آدم دهن بین

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

آیا مردمی که عمری نگران حرفهای اونها هستیم در لحظه مرگ و بعد از اون نگران ما هستند؟

کمی به خودمان بیاییم و از نو شروع کنیم و تا دیر نشده برای خودمان زندگی کنیم

اگه دهن بین هستید تا کنون باخته اید؟!

درس زندگی

دکتر مریم فرضی

استاد شاگردانش را به یک گردش تفریحی به کوهستان برده بود .بعد از یک پیاده روی طولانی همه خسته و تشنه در کنار چشمه ای نشستند و تصمیم گرفتند استراحت کنند .استاد به هریک از آنها لیوان آبی داد وار آنها خواست قبل از نوشیدن آب یک مشت نمک درون لیوان بریزند .شاگردان هم همین کار را کردند ولی هیچ یک نتوانستند اب را بنوشند چون خیلی شور بود .بعد استاد مشتی نمک را داخل چشمه ریخت واز آنها خواست از آب چشمه بنوشند و همه از آب گوارای چشمه نوشیدند . استاد پرسد :ایا آب چشمه شور بود؟ وهمه گفتند:«نه ...آب بسیار خوش طعمی بود». استاد گفت :رنج هایی که برای شما در این دنیا در نظر گرفته شده است نیز همین مشت نمک است نه بیشتر ونه کمتر ...این بستگی به شما دارد که لیوان آب باشید و یا چشمه که بتوانید رنج ها را در خود حل کنید . پس سعی کنید چشمه باشید تا بر رنج ها فائق آیید

روانشناسی چیست ؟

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است.

و اما منظور از " رفتار" آن دسته از حالت ها، عادت ها، فعالیت ها، کنش ها و واکنش های نسبتاً پایداری است که از انسان سر می زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری ، ارزیابی و پیش بینی است.

ادامه مطلب...

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما