دکترمریم فرضی

امروز نسبت به گذشته بیشتر شاهد ازدواج هایی هستیم که سن عروس از داماد بیشتر است، شاید این قضیه به مزاق من و شما خوش نیاید اما برای بعضی از این عروس و دامادها در وهله اول و برای بعضی ها در تمام مدت زندگی خوش می آید.

یک مشاور خانواده معتقد است که این نوع ازدواج هم می تواند به موفقیت و هم به شکست منجر شود، مانند ازدواج هایی که داماد از عروس بزرگتر است.

دکتر مریم فرضی مشاور خانواده در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی عنوان کرد: از آنجایی که جامعه به سمت مدرنتیه حرکت می کند و مقداری روی فرزندان نسبت به والدین بازتر شد و جرات پیدا کردند که بر روی خواسته های خود پافشاری کنند لذا این می تواند دلیلی باشد مبنی بر اینکه پسرها به سمت دخترهای بزرگتر از خودشان گرایش پیدا می کنند. همچنین تعدد روابط نیز سبب می شود که وقتی پسرها  با دخترهای کوچکتر از خودشان دوست  می شوند و این تعداد روابط را تجربه می کنند به این نتیجه می رسند که دخترها هرچقدر بزرگتر باشند به دنبال یک نفر در زندگی می گردند و دوست دارند به آن یک نفر متعهد باشند در حالی که دخترهای کوچکتر هنوز در این حال و هوا قرار نگرفتند.

پسرها دختران بزرگتر را عاقل تر می بینند

وی افزود: دلیل دیگر این گرایش این است که پسرها دخترهای بزرگتر را عاقل تر می بینند و عقیده شان این است که راحت تر می توانند با این دختر زندگی کنند و دخترهای کوچکتر از آنها به زندگی فانتزی نگاه می کنند. عده ای هم برای ازدواج با دختران بزرگتر از خود اعتقادشان این است که باید با هم به تفاهم برسند و بتوانند در کنار هم زندگی کنند و سن خیلی فاکتور مهمی به حساب نمی آید. تعدادی از افراد هم بیشتر  به این دلیل به سراغ دختران بزرگتر از خودشان می روند که احساسشان بر این است که به خاطر وضعیت اقتصادی ای که در حال حاضر وجود دارد سخت است که پسران روی پای خود بایستند و دختر بزرگتر از خودش حداقل چند قدم جلوتر است، شاغل است و اندوخته ای دارد. در این میان  عده ای هم عاشق می شوند و آن گروهی که عاشق می شوند و به سمت این ازدواج های می روند و آن دسته ای که تصورشان بر این است که سن مهم نیست، تقریبا دید بازی دارند و  نسبت به تغییراتی که ممکن است در گذر زمان  از جمله برای فیزیک زن بیفتد آگاهی دارند.

زنانی که برای مردان فقط حکم نردبان ترقی را دارند

این مشاور خانواده گفت: شاید درصدی از افراد هم دید قراردادی به این نوع ازدواج داشته باشند یعنی اعتقاد داشته باشند که با یک خانم بزرگتر از خود ازدواج می کند و از او به گونه ای به عنوان نردبان ترقی خودش استفاده می کند تا بتواند سر و سامان بگیرد و بعد از اینکه به خود آمد و جایگاهش را از نظر شغلی، مالی، تحصیلی و ... محکم کرد در آن صورت به دنبال یک خانم کوچکتر از خود می رود. بعضی از پسرها نیز تصورشان این است که دیگر قرار  نیست مانند پدر و مادر خود زندگی مشترک 40 ساله داشته باشند، این نوع افراد کاملا دید معامله ای و قرادادی دارند به همین دلیل برایشان مهم نیست سن خانمشان بیشتر باشد. گروهی که دید باز و وسیعی دارند و آگاهانه دست به انتخاب  می زنند هیچ وقت از این ازدواج پشیمان نمی شود و با احساس رضایت زندگی می کنند و آن دسته ای هم که عاشق می شوند اگر عشقشان مبنای منطقی نیز نداشته باشد ممکن است به سادگی احساس پشیمانی به سراغشان نیاید، اما این نوع ازدواج برای سایر گروه ها می تواند تبعات داشته باشد و آسیب زننده باشد.