وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولًا

سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 34

معنای آیه: به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود. پیام آیه: تصمیم بگیریم نسبت به پیمان هائی که می بندیم، چون کوه استوار باشیم. خواه پیمان با خودمان باشد یا با دیگران. با عزم راسخ و اراده ی قوی آن را دنبال کنیم