دکتر مریم فرضی

برنامه یک مسئله برنامه ای از رادیو اینترنتی ایرانصدا

کارشناس/مهمان: خانم دکتر مریم فرضی استاد دانشگاه

یکی از مقوله‌های چالش برانگیز در دنیای مدرن، چگونگی ارتباط با مردمانی است که هر روز با آنان مواجه هستیم. این معضل شاید در دهه‌های گذشته به اندازه‌ی امروز چندان بحث‌برانگیز نبوده است؛ چه آن‌که جهان کهن با خود رسم‌ها و هنجارهایی به همراه داشت که ارتباط نیز جزء لاینفک آن محسوب می‌شد. امّا اینک دنیای صنعتی و تراکم و انبوه اعمال روزانه این امکان را به سهولت ایجاد نمی‌کند، درنتیجه چگونه ارتباط برقرار کردن یکی از دشوارترین فرایندهای ارتباطی است. روانشناسان اجتماعی بر این باورند که فراهم نمودن شرایط مناسب برای گفت وگو یکی از راه‌کارهایی است که برای ارتباط‌گیری و به تبع آن برای گفتمان الزامی است، زیرا با به‌وجود آوردن زمینه‌ی مناسب برای گفت‌وگو می‌توان به شرایط روحی، جسمی و محیطی فرد مخاطب توجه کافی کرد، به‌گونه‌ای که این عوامل نه تنها موجب پیش‌داوری و یا قطع بحث نشوند، بلکه شرایط مطلوب ترغیب‌کننده برای ادامه‌ی ارتباط ایجاد کنند.ارتباط یک رخداد و حادثه نیست؛ بلکه یک فرآیند است‏ که در روابط انسانی، یک نقطه‏‌ی آغاز و تکوینی دارد.