دکتر مریم فرضی

بفرمایید سیب برنامه ای از گروه نشاط و سلامتی رادیو سلامت (92.9.1)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

مشارکت اجتماعی چیست ؟ آدمیان در اجتماع با یکدیگر رفتار متقابل دارند. این کنش متقابل آدمیان با یکدیگر، رفتار اجتماعی نامیده می شود. جامعه شناسان با کاوش مفهوم رفتار اجتماعی به مفهومی بس مهم راه یافته اند به نام جهت گیری رفتار اجتماعی. جهت گیری رفتاری یک جامعه می تواند مثبت باشد یا منفی. آنگاه که جهت گیری رفتاری یک جامعه مثبت باشد، مسیر جامعه رو به کمال وتعالی خواهد بود وآنگاه که منفی باشد ، جامعه رو به زوال و انحطاط خواهد رفت.مشارکت می تواند دارای لایه های مختلفی باشد : مشارکت در تصمیم گیری ها ، مشارکت در تصمیم سازی ها ، مشارکت در عمل واجرا و مشارکت در سطح نظارت.نکته دیگر اینکه مشارکت منجر به بهبود وضع زندگی آدمیان می شود .زندگی اجتماعی ، بازیچه دست اقبال و شانس نیست. مردمانی که در زندگی اجتماعی خود مشارکت نمی ورزند در واقع عنان زندگی و حیات جمعی خود را به بخت و اقبال می سپارند و بخت و اقبال هیچگاه نمی تواند یک زندگی شایسته را بسازد .حضرت علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید : "مردمان پیشین تا آن زمان که با هم همدل بودند ، در حال شکوفایی و پیشرفت بودند ، و به عزت و اقتدار دست یافتند ، خلافت و وراثت در زمین را بدست آوردند و زمام دار جهان شدند.از لحاظ روانشناختی و شخصیتی ، مشارکت فرد در مسایل اجتماعی ، بیانگر پویایی ، خلاقیت و نشاط شخصیت وی است ، زیرا چنین فردی احساس می کند که محیط پیرامونی ، برای او ارزش قایل است ، لذا تصمیم می گیرد تا وجود و اهمیت خود را برای محیط و اجتماع به اثبات برساند . برنامه بفرمایید سیب در هفته بسیج به روی آنتن رفت ، به دلیل حضور نداشتن خانم فرضی ، کارشناسی برنامه به عهده دکتر ایمانی بود .